Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

1535 587d 500
notperfectgirl
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamayamar mayamar
notperfectgirl
7104 7c95
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamayamar mayamar
notperfectgirl
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viauciekam uciekam
notperfectgirl
notperfectgirl
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamielle mielle
notperfectgirl
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viamielle mielle
notperfectgirl
nauczyłam się nie obwieszczać o połamanym niebie, nie celebrować przegranych wojen, nie wystawiać teatralnych sztuk złamanego serca. bo ramię czy mankiet do łez nie mogą być jakiekolwiek, a i tak umiera się tak naprawdę tylko w sobie, po cichu, nocą, gdy świat nie istnieje. nauczyłam się pozwalać odchodzić marzeniom od rozumu, myślom od stąpania po ziemi, ludziom ode mnie, a samemu wychodzić nie trzaskając drzwiami, bo tylko wtedy wiadomo kto zauważył nieobecność.
— Magda Wojciechowska - Milknę
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamielle mielle
notperfectgirl
Myślę, że to gdzieś w głębi będzie siedzieć jeszcze przez wiele lat. Nie chodziło o moje uczucie do Niego, ale o pierwszą gorycz i odrzucenie..
— Cieszę się jednak, że nie wyszło między nami.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamielle mielle

June 20 2017

notperfectgirl
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viakonwalia konwalia
2125 81f3 500
Reposted fromnewmaserati13 newmaserati13 viakonwalia konwalia
notperfectgirl
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia
notperfectgirl
notperfectgirl

Sometimes the things you want the most don’t happen and what you least expect happens. I don’t know - you meet thousands of people and none of them really touch you. And then you meet one person and your life is changed forever.

notperfectgirl
Żałuję, że nie mogę podejść do niej. Posłuchaj - powiedziałbym - nie tak wyobrażałem sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z tobą, niż z inną dojść do celu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMonasi Monasi
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl