Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

2999 a2e6 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
notperfectgirl
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viadobby dobby
notperfectgirl
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viadobby dobby
notperfectgirl
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viadobby dobby
notperfectgirl
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
notperfectgirl
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby

March 16 2018

notperfectgirl
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSalute Salute

March 15 2018

notperfectgirl

"Z treningiem jest jak ze związkiem. To, że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty nie oznacza, że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać efekty znikną."


— Akop Szostak
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
9434 7999
Czy chociaż raz, ktoś z nas coś więcej z siebie da.
Reposted fromzenibyja zenibyja

March 14 2018

notperfectgirl
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl