Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

notperfectgirl
0897 0d57
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaxcvbz xcvbz
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
6863 680c 500
Reposted fromDazamu Dazamu viakrainakredek krainakredek
notperfectgirl
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapralina pralina
notperfectgirl
0491 390b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viaphilomath philomath
notperfectgirl
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamayamar mayamar
notperfectgirl
7562 2688
notperfectgirl
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viamayamar mayamar

April 28 2017

notperfectgirl
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMonasi Monasi
notperfectgirl
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
notperfectgirl
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viajustmine justmine
5197 a62b

frenchvintagegallery:

Lovers, Paris, 1945

by  Robert Doisneau

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
notperfectgirl
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia vianiezwyykla niezwyykla
notperfectgirl
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaherbatkowa herbatkowa
notperfectgirl
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl