Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

notperfectgirl
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
notperfectgirl
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
notperfectgirl
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyslodsiewnia myslodsiewnia
3740 9453
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaphilomath philomath

June 11 2018

notperfectgirl
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianiebieskieoczy niebieskieoczy
notperfectgirl
4921 a42f
notperfectgirl
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viaeyot eyot
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

notperfectgirl
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”
notperfectgirl
3304 e584
notperfectgirl
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaSalute Salute
notperfectgirl
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Paweł Sołtys - Mikrotyki.
Reposted fromnutt nutt viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
notperfectgirl
Mój chujowy charakter nie pozwala mi na to, aby z kimś być
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
notperfectgirl
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
notperfectgirl
9519 7625 500
Flicka_elisa
Reposted fromPoranny Poranny via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy via000monnnn066 000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl