Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

notperfectgirl
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaSalute Salute

October 16 2017

notperfectgirl
notperfectgirl
Mam coś czego nie mam - wiesz, że chodzi mi o Ciebie ...
— Tałi
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
notperfectgirl
4727 0487
notperfectgirl
5867 9617
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo via000monnnn066 000monnnn066

October 15 2017

notperfectgirl
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares via000monnnn066 000monnnn066

October 12 2017

notperfectgirl
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamayamar mayamar
notperfectgirl
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra viamayamar mayamar
notperfectgirl
7878 ab7c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawasteland wasteland

October 11 2017

3586 df29

pizzapriince:

I follow back 100%

Reposted fromtheolicious theolicious viablackenedsky blackenedsky
notperfectgirl
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoprostuyuki poprostuyuki
notperfectgirl
Jesteś moim zawsze.
notperfectgirl
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
notperfectgirl
6230 06b6
notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl