Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

notperfectgirl
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
notperfectgirl
9726 908f 500
notperfectgirl
Zasady są po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy ich nadużywać. Nikt ci nie każe, żebyś był miły dla klienta w stopniu większym niz znikomy
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeyot eyot
notperfectgirl
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaeyot eyot
notperfectgirl
3275 d9c5
Reposted fromkarmacoma karmacoma
notperfectgirl
Reposted fromRynn Rynn via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via000monnnn066 000monnnn066

November 06 2018

notperfectgirl
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
notperfectgirl
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
notperfectgirl
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
notperfectgirl
7375 718e 500
notperfectgirl
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viaeyot eyot
notperfectgirl
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaeyot eyot
notperfectgirl
9129 bee0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeyot eyot
notperfectgirl
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viaeyot eyot
notperfectgirl
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaeyot eyot
notperfectgirl
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaeyot eyot
notperfectgirl
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl