Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

notperfectgirl
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
Reposted frompotrzask potrzask viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl
notperfectgirl
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
notperfectgirl
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viapimpmyheart pimpmyheart
notperfectgirl
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
2110 528e 500

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

Reposted frompierdolony pierdolony viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
5528 523a
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 23 2019

notperfectgirl
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
0638 bb0a 500
notperfectgirl
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaasalluhi asalluhi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl