Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

notperfectgirl
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vialubie-lato lubie-lato

March 24 2017

notperfectgirl
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 23 2017

notperfectgirl
6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viagamila gamila

March 22 2017

notperfectgirl
5349 1e89
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
7185 fe59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee
notperfectgirl
To gdzie startuje ta zdrada? W momencie, kiedy masz zapięty o jeden guzik za mało? Kiedy przyjmiesz zaproszenie od kolegi z pracy? Kiedy idziesz z nim na saunę? Kiedy celowo pokazujesz mu kawałek piersi? Dajesz jej dotknąć? Dajesz mu się obmacać w składzie na szczotki albo w koprokiblu? Kiedy ci się to macanie podobało? Gdy nurkujesz ustami między jej nogami? Dajesz się pijana przelecieć w trakcie służbowego wyjazdu, o którym przecież nikt nie wie? A czy zdrada w odpowiedzi na zdradę jest wyrównaniem rachunków, czy zwykłym kurestwem?
notperfectgirl
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaelusive elusive
notperfectgirl
5834 6163 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvissiblee invissiblee
notperfectgirl
0898 fbcb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
notperfectgirl
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee
notperfectgirl
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viamuchless muchless
notperfectgirl
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viabarock barock
notperfectgirl
Nie osądzaj nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie popracujesz jego młotem.
— Rick Riordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee
notperfectgirl
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viabarock barock
notperfectgirl
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaAleksTheCat AleksTheCat
notperfectgirl
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viamuchless muchless
notperfectgirl
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl