Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

notperfectgirl
Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiebieskieoczy niebieskieoczy
notperfectgirl
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
notperfectgirl

Przebaczenie jest decyzją, a nie emocją.
Nie ma żadnego związku z emocjami.
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek.
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem.

To nie jest zanik pamięci.
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci.
(...)
Przebaczenie polega na tym:
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca.
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie.
Na tym polega przebaczenie.

— Mark Gungor "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
notperfectgirl
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
notperfectgirl
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
notperfectgirl
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
2314 56aa
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 09 2019

notperfectgirl
utonęłam w tych niebieskich oczach, takie są piękne.
— xxx
notperfectgirl
Nie od dziś wiemy, że nie wygląd świadczy o człowieku. O czymkolwiek. Nieskazitelne ciało to nie zawsze piękna dusza. A przecież pod najmniejszą kobiecą piersią, może bić największe, najpiękniejsze serce.
— znalezione
notperfectgirl
Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
notperfectgirl
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
0531 d2dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
The one who waits for something good, can never wait too long
— As we say in Sweden. Avicii
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
notperfectgirl
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeyot eyot
notperfectgirl

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl