Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

notperfectgirl
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viadreams96 dreams96
notperfectgirl
notperfectgirl
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viazapominanie zapominanie
notperfectgirl
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo vianivea nivea
2854 c6d8
Reposted frompussyporn pussyporn viaAmericanlover Americanlover
notperfectgirl
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
notperfectgirl
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viamielle mielle
notperfectgirl
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viamielle mielle
notperfectgirl
notperfectgirl
2087 fb14
Reposted frommisza misza viazapominanie zapominanie
notperfectgirl
8332 7aa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
notperfectgirl

February 20 2017

notperfectgirl
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
notperfectgirl
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
notperfectgirl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
notperfectgirl
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaszydera szydera
notperfectgirl
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera
notperfectgirl
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
notperfectgirl
Trzeba mężczyzny, któremu w ogóle nie zależy, aby totalnie podporządkować kobietę. Jeśli ona ma dookoła siebie stu mężczyzn i dziewięćdziesięciu dziewięciu z nich kocha ją szaleńczo, a jeden uważa, że jest beznadziejna, tępa i brzydka, wybierze właśnie jego. Tylko kobieta jest w stanie w największym skurwielu dostrzec mężczyznę swojego życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaunique-wm unique-wm
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore vialovely-wildness lovely-wildness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl