Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

notperfectgirl
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
notperfectgirl
notperfectgirl
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
notperfectgirl
- Dziwne - wymamrotał. - Wszyscy posiadamy szare komórki. A tak niewielu z nas wie, jak ich używać.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 04 2017

notperfectgirl
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaSalute Salute

August 31 2017

7662 6c0c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
2076 f8bd

oceances:

Time waits for no one.
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyszkaminnie myszkaminnie
notperfectgirl
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless vianowaczi nowaczi
notperfectgirl
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
notperfectgirl
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
9294 e12a
Reposted fromrawriot rawriot viamoglismywszystko moglismywszystko
notperfectgirl
notperfectgirl
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
notperfectgirl
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viaimchuckbasss imchuckbasss
notperfectgirl
2447 f6e0 500
Reposted frompunisher punisher viawasteland wasteland
notperfectgirl
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viawasteland wasteland
notperfectgirl
1480 3171 500
Reposted fromeuo euo viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl