Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

notperfectgirl
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaasalluhi asalluhi
notperfectgirl
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
Jak możesz chcieć odnaleźć kogoś, kogo nie ma?
— Piotr Szulkin "Epikryza"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem. 
— Wisława Szymborska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
W języku yaghan, mamihlapinatapai oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
Wszystko jest obok, wszystko jest bez ciebie.
— Aleksander Jurewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

September 14 2017

notperfectgirl
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
notperfectgirl
2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLabRatOr28 LabRatOr28
notperfectgirl
1591 8e9c
Reposted fromoutoflove outoflove viaLabRatOr28 LabRatOr28
notperfectgirl
notperfectgirl
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant

September 13 2017

notperfectgirl
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara
notperfectgirl
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaSalute Salute
notperfectgirl
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
W knajpie o świcie,
w deszczu na dworcu,
w LA, w Madrycie,
pytam dozorców,
gdy patrzę w księżyc
i przy kolędzie,
świat się zawęził -
szukam cię wszędzie.

W fusach po kawie,
palcem po mapie,
i na Kabatach,
gdy metro łapię,
w wierszach Przybory,
w myślach w Urzędzie,
wśród alkoholi -
szukam cię wszędzie.

Szukam cię wszędzie,
szukam cię wszędzie,
choć wiem, że ze mną
nigdy nie będziesz.

W fałdach pościeli,
przy płytach z jazzem,
w oczach makreli
i w komputerze,
zamiast się zdrzemnąć
szukam cię wszędzie,
choć wiem, że ze mną
nigdy nie będziesz.
— Poparzeni Kawą Trzy, "Szukam cię wszędzie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
notperfectgirl
Miłość powoduje w nas pęknięcie. Byłeś całością - i nagle pękasz, otwierasz się. Ona była obcym ciałem wprowadzonym w twoją pełnię. A ty przez półtora roku usiłowałeś to obce ciało przyswoić. Ale nigdy nie odzyskasz pełni, dopóki go z siebie nie wyrzucisz.
— Philip Roth
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl