Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2020

notperfectgirl
5741 fe3f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
5686 d09c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
Sponsored post
feedback2020-admin
notperfectgirl
Dziś już wiem, że mimo największych przyjaźni, ludziom nie mówi się wszystkiego. Są rzeczy, które warto zostawić tylko dla siebie.
— Aleksandra Nawój
notperfectgirl

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
3370 6800 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066

June 09 2020

notperfectgirl
4558 c4c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
2140 f036
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou

June 04 2020

notperfectgirl
3095 e3e0 500
Reposted frommaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— Autor nieznany
notperfectgirl
4150 5627
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notperfectgirl
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromlovvie lovvie viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
Po tym całym bagnie wierzę, że dla każdego przyjdzie pora, aby wyprostować swoje życie, uporządkować sprawy i zacząć w końcu oddychać pełną piersią. Całkiem niedawno sam się przebudziłem, ale najpierw musiałem sobie, i nie tylko sobie, wiele rzeczy wybaczyć.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
notperfectgirl
3918 77ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 28 2020

notperfectgirl
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
notperfectgirl
Wygrasz więcej gdy myślisz mniej
— Lady Pank "Vademecum skauta"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
6477 d396
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamyslodsiewnia myslodsiewnia
notperfectgirl
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
7955 2f94 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...