Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

notperfectgirl
notperfectgirl
notperfectgirl
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viainnocencja innocencja
notperfectgirl
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Gdy wreszcie zasypiali, nie pragnął niczego więcej, jak tylko spędzić jeszcze dziesięć tysięcy wieczorów w taki sposób jak ten...
— Nicholas Sparks, Od Pierwszego Wejrzenia
Reposted fromtomowa tomowa via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
8897 6148 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl
notperfectgirl
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
notperfectgirl
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacountingme countingme
notperfectgirl
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viadobby dobby
notperfectgirl
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
notperfectgirl
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted frommissbrodka missbrodka viadobby dobby
notperfectgirl
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl