Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

notperfectgirl
4489 ea11 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Zastanów się, czy bez oporów dałbyś klucze do swojego mieszkania dwóm najbliższym przyjaciołom. Jeżeli nie, poszukaj sobie innych przyjaciół.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
Gdzie więcej uczucia, tam większe męczeństwo
— Leonardo da Vinci
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaparrtyzant parrtyzant

February 27 2020

3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
6217 6dc1 500
Reposted fromwyczes wyczes vianiebieskieoczy niebieskieoczy
6400 dbd2 500

weasowl:

daisyannewinchester:

I love how this could be either am or pm and still make sense

back when I used to party (no, like, PARTY) me an’ the crew would be coming home at just after sunrise, and there would be all these people like, on their way to work, and we used to call them the Tomorrow People – because, for us, it was still tonight, but for them, it was already tomorrow.

To this day, I still think of certain kinds of people as Tomorrow People

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaeyot eyot

January 29 2020

notperfectgirl
notperfectgirl
notperfectgirl
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viainnocencja innocencja
notperfectgirl
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Gdy wreszcie zasypiali, nie pragnął niczego więcej, jak tylko spędzić jeszcze dziesięć tysięcy wieczorów w taki sposób jak ten...
— Nicholas Sparks, Od Pierwszego Wejrzenia
Reposted fromtomowa tomowa via000monnnn066 000monnnn066
notperfectgirl
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
8897 6148 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
notperfectgirl
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viastaystrongangie staystrongangie
notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl