Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

notperfectgirl

November 19 2019

9169 892b 500
może karma wraca...
notperfectgirl
Więc nie, wcale nie oszalałaś. Zazdrość jest czymś naturalnym. Czasem nawet nie wiesz, czego ci brakuje, dopóki nie staniesz przed tym twarzą w twarz.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
notperfectgirl
4132 af1d 500
notperfectgirl
4155 4635 500

November 18 2019

notperfectgirl
6218 1b48
Reposted fromGIFer GIFer viaKane1337 Kane1337
notperfectgirl
Często zastanawiała się nad istotą miłości. Czy jest taka miłość, która nigdy nie przechodzi, na którą nie ma lekarstwa, której nie ruszą żadne rzeki, czasy, czołgi, góry, morza, lądy, złe i dobre wiatry, wróżki czytane z gwiazd, obłoki bez nieba? Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku i ciepła tęskni? Nieporuszona żyje wciąż? Nadzieją?
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
notperfectgirl
notperfectgirl
Nie można wyleczyć każdej tęsknoty, ale można nauczyć się z nią żyć.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
notperfectgirl
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
notperfectgirl
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
notperfectgirl
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
notperfectgirl
5107 7be0 500
notperfectgirl
2249 e55c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
notperfectgirl
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
notperfectgirl
9239 4c4e 500
notperfectgirl
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
notperfectgirl
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
notperfectgirl
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj viaeyot eyot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl