Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

notperfectgirl
notperfectgirl
8708 1e96 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viailovemovies ilovemovies

November 24 2019

notperfectgirl
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaparrtyzant parrtyzant
notperfectgirl
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
notperfectgirl
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
notperfectgirl
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
notperfectgirl
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath
notperfectgirl
Niby początki są trudne, ale to przez końce nie śpisz po nocach.
notperfectgirl
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
notperfectgirl
7998 f066 500
notperfectgirl
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeyot eyot
notperfectgirl
2861 a046 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeyot eyot
notperfectgirl
2852 c226 500
notperfectgirl
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
- Będzie Ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie. Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od Ciebie chciał.
— znalezione.

November 21 2019

notperfectgirl
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
notperfectgirl
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
notperfectgirl
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
notperfectgirl
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaparrtyzant parrtyzant

November 20 2019

notperfectgirl
0505 813f 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viainnocencja innocencja
notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl